Motofavorīts pārstāvētie zīmoli
Darba laiks svētkos Ziņas
Darba laiks svētkos

Mūsu salonu darba laiks svētkos:

Salons "Favorīts"
K. Ulmaņa gatve 21, Rīga

19. aprīlis - slēgts
20. aprīlis - 10:00 - 15:00
21. aprīlis - slēgts
22. aprīlis - slēgts

Salons "Piaggio & Suzuki"
Valgales iela 2a, Rīga

19. - 22. aprīlis - slēgts